0520-805 14

Internationella Brottsofferdagen 22 februari 2020

Internationella Brottsofferdagen uppmärksammades i Trollhättans Folkets Hus/Kulturhus torsdagen den 20 februari. Brottsofferjouren Trollhättan/L Edet och Rädda Barnen stod som arrangörer och temat var barnkonventionen som blev lag 1 januari. Informationsbord fanns i foajén och dagen avslutades med en öppen föreläsning av Anne Fagerberg, Trollhättans stads hållbarhetsstrateg i sociala frågor.

Bakgrund och fakta

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs 1989 och trädde i kraft 1990. (Sverige bland de första länder som bekräftade detta).

2018 röstade en majoritet i riksdagen för regeringens förslag att göra barnkonventionen till svensk lag.

1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag (Barnlagen) och regeringen genomför ett treårigt ”nationellt kunskapslyft” om dess innehåll och har tagit fram en vägledning om hur den ska tolkas.

FN:s konvention om barns rättigheter innehåller 54 artiklar uppdelat i två delar, men måste ses som en helhet. Artikel 2: ”Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Inget barn får diskrimineras”. Artikel 3: ”Barnets bästa ska komma i första hand vid alla beslut som rör barn”. Dessa två samt ytterligare två artiklar kallas grundprinciper och ska alltid beaktas i frågor som rör barn. Brottsofferjouren väljer också att lyfta fram artikel 19: ”Varje barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp”.

Ett barn räknas som barn från och med graviditetsvecka 22+1 fram till 18 års ålder.

Det blev en livlig diskussion med åhörarna när det gäller barn som rättighetsbärare.

Alla beslut som tas påverkar barn. Om man då lyssnat på barn skapas tillit och barnen tror på de vuxna.

Ett exempel är när Samhällsbyggnadsförvaltningen i Trollhättan planerar nya lekparker. Då går man ut och frågar barn vad de helst vill det ska finnas på en lekplats.

Ett annat exempel är att man i Trollhättan låtit grupper av gymnasieungdomar, grupper av barn på fritidshem och elevskyddsombud se och läsa alla artiklarna och välja ut de fem viktigaste. De val barnen och ungdomarna gjorde, vittnar om att de verkligen bryr sig om sina kompisar.

Ann Laveberg

Brottsofferjouren Trollhättan/L Edet

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.